Tính chất chia hết của một tổng? Các dạng bài tập cần biết | sola.vn

Ở lớp sáu, chúng ta đã học về lý thuyết ước của một tổng. Vì vậy, hãy tính toán Sự phân chia một số tiền Gì? Có những dạng bài tập nào về tính chia hết của một tổng? GiaiNgo sẽ giúp bạn giải đáp tại đây!

Lý thuyết về phép chia một tổng

Gợi nhớ về một mối quan hệ chia rẽ

Nếu tồn tại một số tự nhiên k như vậy thì một số tự nhiên a có thể chia cho một số tự nhiên khác không b a = b. K

Dấu hiệu:

  • Cho biết số chia hết cho B: A b
  • b biểu thị a không chia hết cho: A b

Lý thuyết về phép chia một tổng

Với a, b, m ∈ N và m ≠ 0 ta có:

1. Tài sản

Nếu tất cả các số hạng trong một tổng có thể chia cho cùng một số thì tổng đó sẽ chia cho số đó.

am, bm, cm => (a + b + c) m

Ví dụ: Muốn xem biểu thức (120 + 48 + 270) có chia hết cho 3 mà không cần thực hiện phép tính hay không?

Ta có, vì 120 ⋮ 3, 48 ⋮ 3, 270 3 nên biểu thức là (120 + 48 + 270) ⋮ 3.

Sự phân chia một số tiền?

2. Tài sản

READ  Vào 99 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài chấm sổ | sola.vn

Nếu trong tổng có một chữ không chia hết cho số tự nhiên m thì các chữ còn lại chia hết cho m thì tổng không chia hết cho m.

am, bm, cm => (a + b + c) m

Ví dụ: Bạn muốn xem biểu thức (145 + 60 + 23) có chia hết cho 5 mà không cần tính hay không?

Ta có, vì 145 ⋮ 5, 60 5, 23 ⋮ ̸ 5 nên biểu thức (145 + 60 + 23) không thể chia hết cho 5.

Ghi chú:

  • Thuộc tính 1 và Thuộc tính 2 cũng có giá trị đối với hai điều khoản trở lên.
  • Tính chất 1 đúng với bất kỳ sự khác biệt nào (a ≥ b).

am, b ⋮ m (a – b) m

Ví dụ: Ta có: (245 – 120) ⋮ 5 vì 245 ⋮ 5 và 120 ⋮ 5.

  • Thuộc tính 2 có giá trị đối với bất kỳ sự khác biệt nào (a> b).

am, bm (a – b) m

Ví dụ: Ta có (246 – 136) ̸ 3 vì ta có 246 ⋮ 3 và 136 ̸ 3.

Kéo dài cổ tức bằng một khoản tiền

  • Nếu a ⋮ m⇒ k. a ⋮ m (k ∈ N).
  • Nếu một sản phẩm chỉ có một thành phần có thể chia cho m, thì sản phẩm đó cũng chia cho m.

Các chủ đề liên quan:

Bài tập về tính chia hết của một tổng

Số học cơ bản về phép chia một tổng

Dạng 1: Xem xét việc phân chia một số tiền hoặc chênh lệch

Dung dịch:

Áp dụng Thuộc tính 1 và Thuộc tính 2 thành một khoản tiền.

READ  Spirited Away và hành trình trở thành tượng đài của Châu Á | sola.vn

Ví dụ: Tổng của 40 + 72 có chia hết cho 8 được không?

Ta có: 40 ⋮ 8, chia cho 72 ⋮ 8, và tổng 40 + 72 chia cho 8.

Dạng 2: Tìm điều kiện của một từ để tổng hoặc hiệu chia cho một số cố định

Dung dịch:

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 về tính chất chia hết của một tổng để tìm điều kiện của số hạng chưa biết.

Ví dụ: Tìm B của một số tự nhiên để tổng N = 8 + 24 + 12 + a có thể chia hết cho 4?

Ta có: Từ 8 ⋮ 4, 24 ⋮ 4, 12 ⋮ 4 muốn chia tổng N cho 4 ta phải chia cho a 4.

Sự phân chia một số tiền?

Bài tập về tính chia hết của một tổng

Bài tập 1:

a) Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có thể chia hết cho 6 không?

b) Viết hai số chia hết cho 7. Bạn có thể chia tổng của chúng cho 7 không?

Câu trả lời:

a) Hai số chia hết cho 6 lần lượt là 36 và 72.

36 + 72 = 108 chia hết cho 6.

b) Hai số chia hết cho 7 lần lượt là 49 và 91.

49 + 91 = 140 chia hết cho 7.

Bài tập 2:

Khi áp dụng tính chất chia hết, hãy cân nhắc xem mỗi số tiền sau đây có thể chia hết cho 8 hay không:

a) 48 + 56; b) 80 + 17

Câu trả lời

a) 48 ⋮ 8 và 56 ⋮ 8 ⇒ (48 + 56) ⋮ 8 (Tính chất 1).

b) 80 ⋮ 8, 17 ̸ ̸ 8 (80 + 17) ̸ ̸ 8 (Tính chất 2).

READ  Diện tích hình thoi là gì? Công thức tính chu vi, diện tích hình thoi | sola.vn

Bài tập 3:

Cho ví dụ về hai số a và b, trong đó a không chia hết cho 3 và b chia hết cho 3 nhưng a + b chia hết cho 3.

Câu trả lời

Ta có: 5 là số chia hết cho 3. Số chia hết cho 3 là 10.

Tổng a + b = 5 + 10 có thể chia hết cho 3.

Bài tập 4:

Chia số tự nhiên cho 12 thì được thương là 8. Chia số nào cho 4? Bạn có thể chia nó cho 6 không?

Câu trả lời:

q là thừa số của phép chia a cho 12.

Ta có a = 12q + 8 (số chia = quot. Phép chia + số dư).

Từ 12 ⋮ 4, nó có thể chia cho 12q 4 nhưng 8 có thể chia cho 4.

Do đó: 12q + 8 chia cho 4.

Vậy a chia hết cho 4.

Tương tự, a = 12q + 8.

Từ 12 ⋮ 6 có thể chia được 12q 6 nhưng không chia được 8 cho 6.

Vì vậy 12q + 8 không thể chia hết cho 6.

Vì vậy a không thể chia hết cho 6.

Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phép chia một tổng và các dạng bài tập toán vận dụng lý thuyết này. Chúng tôi hi vọng bài viết của Giai Ngô sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến ​​thức môn Toán của mình. Bạn đọc thân mến, chúc mừng bạn đã học tập!

Kiến thức hữu ích:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud