MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc --------

Số: 3733/2002/QĐ-BYT

TP. hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆSINH LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn vệ sinh

Banhành đương nhiên Quyết định này:

1. Hai mươi mốt (21)tiêu chuẩn chỉnh Vệ sinch lao cồn nhằm vận dụng cho các các đại lý gồm áp dụng lao động.

2. Năm (05) nguim tắcvà bảy (07) thông số kỹ thuật dọn dẹp và sắp xếp lao động là phần lớn giải đáp cơ bản mang đến vấn đề thiếtkế khối hệ thống, địa chỉ lao động, trang thiết bị, điều khoản lao đụng cùng phân loại lao hễ.

Điều 2. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực hiện hành sau 15 ngày kể từ ngày phát hành. Bãi bỏ đông đảo nguyên lý vệsinh lao đụng từ bỏ mục 1 cho mục 8 vào phần thiết bị bốn “Những quy định dọn dẹp laođộng” tại Quyết định số 505-BYT/QĐ ngày 13 tháng 4 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Ytế về bài toán ban hành Một số tiêu chuẩn tạm thời về vệ sinh.

Điều 3. ÔngVụ trưởng Vụ Y tế dự trữ tất cả trách nát nhiệm tổ chức triển khai, chỉ huy vấn đề thực thi thựchiện nay với chất vấn việc triển khai Quyết định này.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh khô tra, Vụ trưởng VụY tế dự trữ - Bộ Y tế, Thủ trưởng những đơn vị trực ở trong Sở Y tế, Giám đốc SởY tế các thức giấc, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương Chịu đựng trách nát nhiệm thực hiện Quyếtđịnh này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Thưởng

HAIMƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN, NĂM (05) NGUYÊN TẮC VÀ BẢY (07) THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hànhcố nhiên Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Sở trưởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10năm 2002)

Phần thứ nhất: Hai mươikiểu mẫu (21) tiêu chuẩn chỉnh dọn dẹp vệ sinh lao động

1. Tiêu chuẩn chỉnh cửa hàng vệsinch - phúc lợi

2. Tiêuchuẩn chỉnh khoảng cách đảm bảo an toàn vệ sinh

3. Lao cồn thể lực -Tiêu chuẩn chỉnh phân một số loại thao tác theo tiêu hao năng lượng

4. Lao rượu cồn thể lực -Tiêu chuẩn chỉnh phân một số loại thao tác làm việc theo tần số nhịp tim

5. Tiêu chuẩn mang vác -Giới hạn trọng lượng cho phép

6. Tiêu chuẩn chiếusáng

7. Tiêuchuẩn vi khí hậu

8. Tiêu chuẩn chỉnh vết mờ do bụi silic

9. Tiêu chuẩn chỉnh vết mờ do bụi khôngchứa silic

10. Tiêu chuẩn bụi bông

11. Tiêu chuẩn chỉnh bụiamiăng

12. Tiêu chuẩn chỉnh giờ đồng hồ ồn

13. Tiêu chuẩn chỉnh rung

14. Tiêu chuẩn từngôi trường tĩnh - Mật độ tự thông

15. Tiêu chuẩn tự trườngtần số tốt - Mật độ tự thông

16. Tiêu chuẩn cường độđiện sóng ngắn tần số phải chăng và điện ngôi trường tĩnh

17. Tiêu chuẩn chỉnh cường độnăng lượng điện sóng ngắn dải tần số 30kHz - 300GHz

18. Bức xạ tử ngoại -Giới hạn mang lại phép

19. Tiêu chuẩn chỉnh pđợi xạ

20. Bức xạ tia X - Giớihạn cho phép

21. Hoá chất - Giới hạnchất nhận được trong không gian vùng làm việc

Phần sản phẩm hai: Năm (05)nguyên tắc với bảy (07) thông số kỹ thuật dọn dẹp lao động

1. Ngulặng tắc 1 -Ecgônôngươi xây đắp các hệ thống lao động

2. Nguim tắc 2 -Ecgônôngươi thi công địa điểm lao động

3. Nguyên ổn tắc 3 -Ecgônôngươi xây cất máy móc công cụ

4. Nguyên ổn tắc 4 - Bốtrí vùng có tác dụng việc

5. Nguim tắc 5 - Vịtrí lao động cùng với máy vi tính

6. Thông hàng đầu - Vị trílao cồn với vật dụng vi tính

7. Thông số 2 - Chiềucao bề mặt làm cho việc

8. Thông số 3 - Khoảngcách nhìn từ bỏ đôi mắt tới vật

9. Thông số 4 - Gócnhìn

10. Thông số 5 - Khônggian để chân

11. Thông số 6 - Chiềucao nâng nhấc vật

12. Thông số 7 - Thôngsố sinch lý về căng thẳng mệt mỏi nhiệt độ - Trị số giới hạn

Phần thứnhất

HAIMƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. TIÊUCHUẨN CƠ SỞ VỆ SINH - PHÚC LỢI

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định sốcửa hàng dọn dẹp và sắp xếp phúc lợi an sinh cho người lao cồn.

2. Đối tượng áp dụng: Các đại lý cósử dụng lao cồn (đại lý cung ứng, marketing, vnạp năng lượng phòng...).

3. Khái niệm

Khái niệm vào tiêuchuẩn này được gọi nlỗi sau:

- Cơ sở dọn dẹp và sắp xếp - phúclợi là: Các dự án công trình dọn dẹp vệ sinh cùng những cửa hàng các dịch vụ tầm thường phục vụtín đồ lao đụng trên các cửa hàng bao gồm áp dụng lao cồn.

4. Tiêu chuẩn đại lý vệsinch - phúc lợi

Thương hiệu dọn dẹp và sắp xếp phúc lợi

Tiêu chuẩn

Phạm vi áp dụng

Hố tiêu

Theo ca sản xuất:

1- 10 người/hố

11- trăng tròn người/hố

21 - 30 người/hố

Cơ sở có áp dụng lao đụng từ:

1- 100 người

101 - 500 người

Trên 500 người

Hố tiểu

Theo ca phân phối

1- 10 người/hố

11- đôi mươi người/hố

21 - 30 người/hố

Cơ sở tất cả thực hiện lao hễ từ:

1- 100 người

101 - 500 người

Trên 500 người

Buồng tắm

Theo ca sản xuất:

1- đôi mươi người/buồng

21- 30 người/buồng

Trên 30 người/buồng

Cơ sở gồm áp dụng lao rượu cồn từ:

1- 300 người

301 - 600 người

Trên 600 người

Buồng vệ sinh

tởm nguyệt

Theo ca sản xuất:

1- 30 nữ/buồng

Trên 30 nữ/buồng

Cơ sở bao gồm áp dụng lao cồn từ:

1 - 300 người

Trên 300 người

Vòi nước cọ tay

Theo ca sản xuất:

1 - trăng tròn người/vòi

21 - 30 người/vòi

Trên 30 người/vòi

Thương hiệu bao gồm áp dụng lao đụng từ:

1 - 100 người

101 - 500 người

Trên 500 người

Vòi nước sạch mát cung cấp cứu

1 - 200 người/vòi

Trên 200 người/vòi

Cửa hàng tất cả thực hiện lao cồn từ:

1 - 1000 người

Trên 1.000 người

Nơi để quần áo

1 người/ô kéo, hoặc móc treo, hoặc tủ bé dại.

Các các loại đại lý gồm thực hiện lao rượu cồn (các đại lý, cung ứng, marketing, vnạp năng lượng phòng...).

Nước uống

1,5 lít/người/ca cấp dưỡng

Các các loại đại lý tất cả thuê lao cồn (đại lý thêm vào, marketing, văn uống chống...).

II. TIÊUCHUẨN KHOẢNG CÁCH BẢO VỆ VỆ SINH

1. Phạm vi điều chỉnh: Khoảng cáchbuổi tối tđọc từ bỏ cửa hàng cấp dưỡng mang đến quần thể dân cư.

2. Đối tượng áp dụng: Tiêu chuẩnnày áp dụng cho những cửa hàng sản xuất nằm riêng lẻ xung quanh khu chế xuất hoặc khu côngnghiệp, có phạt thải những nguyên tố ô nhiễm đối với môi trường xung quanh với sức khoẻ contín đồ.

3. Khái niệm

Khái niệm vào tiêuchuẩn chỉnh này được phát âm nhỏng sau:

- Khoảng giải pháp bảo đảm an toàn vệsinh: làkhoảng cách về tối thiểu được xem mốc tự nguồn phân phát thải trong đơn vị, xưởng sảnxuất hoặc dây chuyền sản xuất công nghệ cho tới khu vực cư dân.

4. Tiêu chuẩn chỉnh khoảngcách bảo vệ vệ sinh:

4.1. Nhiên liệu

4.1.1. Khoảng cách1000m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất các khí ga,khí thắp sáng sủa, khí khá nước với hiệu suất bên trên 50.000 m3/tiếng.

b. Sản xuất khí đốt vớisố lượng bên trên 5000 tấn/năm.

c. Công nghiệp thanh lọc, hoádầu gồm nhân tố lưu hoàng trên 0,5%.

d. Sàng tuyển với chếtrở nên than.

e. Gia công phiến chấtđốt.

f. Sản xuất bán thànhphđộ ẩm trực thuộc hệ naptalen sản lượng trên 2000 tấn/năm.

g. Sản xuất hydrocacbonbằng Clo hoá và hydroclo hoá.

4.1.2. Khoảng giải pháp 500mđối với những cơ sở:

a. Sản xuất khí lò gabằng than đá hoặc than bùn cùng với năng suất 5000 - 50.000 m3/tiếng.

b. Gia công bột thanđá.

c. Công nghiệp thanh lọc, hoádầu có yếu tắc diêm sinh dưới 0,5%.

d. Sản xuất axetylenbằng khí thiên nhiên.

e. Sản xuất khí đốt vớihiệu suất trường đoản cú 1000 cho 5000 m3/tiếng.

f. Gia công khí florua.

g. Sản xuất axetylenbởi khí hydrocacbua.

4.1.3. Khoảng phương pháp 100mso với các cơ sở:

a. Sản xuất khí lò gabằng than và than bùn cùng với số lượng dưới 5000m3/tiếng.

b. Sản xuất khí đốt vớisản lượng dưới 1000m3/giờ đồng hồ.

c. Sản xuất diêm.

d. Sản xuất oxy nén vàhydro nén.

e. Kho xăng dầu.

g. Trạm chào bán xăng.

h. Thương hiệu sản xuất, kinhdoanh bao gồm vật liệu rất dễ gây nên cháy, nổ.

4.2. Hoá chất, phân bóncùng cao su

4.2.1. Khoảng cách1000m so với những cơ sở:

a. Sản xuất nitơ vàphân đạm.

b. Sản xuất các thànhphđộ ẩm công nghiệp hóa học nhuộm ở trong hệ benzen và ete năng suất bên trên 1000 tấn/năm.

c. Sản xuất NaOH bằngphương thức điện giải.

d. Sản xuất dầu(benzol, toluen, xilol naphtol, fenol crenol, antraxen, fenatron, acridin,cacbozol).

e. Sản xuất cao su đặc Clo“nairit” ngơi nghỉ xí nghiệp sản xuất gồm cấp dưỡng Clo.

f. Sản xuất ete etylictổng thích hợp.

g. Sản xuất ete metilcùng hỗn hợp etil.

h. Sản xuất các loạihoá hóa học tổng đúng theo.

i. Sản xuất các axit vôcơ với hữu cơ

- Sunfuric.

- Clohydric.

- Nitric.

- Picric.

- Flavic, criolit vàmuối flo.

- Aminolenan.

- Xinhin.

j. Sản xuất

- Thuỷ ngân.

- Asen và đúng theo hóa học vôcơ với asen.

- Clo.

- Phospho.

- Corundum.

- Beri

4.2.2. Khoảng cách 500mđối với các cơ sở:

a. Sản xuất amoniac

b. Sản xuất

- Niobi.

- Tantali.

- Kyên loại hiếm bằngphương pháp Clo hoá.

- Bariclorua gồm dùngmang lại hydro diêm sinh.

- Mỡ đặc cần sử dụng trong côngnghiệp (hydro hoá bằng phương thức ko sử dụng điện phân).

c. Sản xuất những sảnphđộ ẩm amiăng.

d. Sản xuất những bánthành phđộ ẩm của công nghiệp đánh anilin hệ benzol và ete với sản lượng trên 1000tấn/năm.

e. Sản xuất polyetylenvà polypropilen bên trên cơ sở khí khí đốt.

f. Sản xuất axit béotổng thích hợp.

g. Sản xuất những loạicao su thiên nhiên tổng vừa lòng.

h. Xí nghiệp tái sinhcao su.

i. Sản xuất cao su đặc,êbonit và giấy cao su.

j. Xí nghiệp lưu lại hoácao su thiên nhiên gồm sử dụng hydrosunfua.

k. Sản xuất nicotin.

l. Sản xuấtfenolaldehyt với các bột tự tạo khác cùng với sản lượng bên trên 300 tấn/năm.

m. Sản xuất đánh khoángtự tạo.

n. Lưu hoá cao su códùng hydrosunfua.

o. Tái sinh cao su đặc.

p. Sản xuất tô nhấp lên xuống.

q. Sản xuất, pha trộn,gói gọn, bảo quản những một số loại hoá hóa học đảm bảo thực đồ.

r. Sản xuất phân lân vàsupephotphat.

s. Sản xuất xà phòngbên trên 2000 tấn/năm.

4.2.3. Khoảng giải pháp 100mđối với những cơ sở:

a. Sản xuất glyxerin.

b. Sản xuất cao suvạn vật thiên nhiên.

c. Sản xuất cao su giầykhông sử dụng chất hoà chảy cơ học cất cánh bụi.

d. Sản xuất hoá chấtdẻo polyclovinyl, viniplast, polyuretan bọt, chất dẻo xốp, kính chất dẻo,spyropo.

e. Sản xuất nước hoa.

f. Lưu hoá cao su khiko sử dụng sunfuacacbon.

g. Sản xuất ngọc nhânsinh sản.

h. Sản xuất sản phẩmhóa học dẻo hoặc gia công từ nguyên liệu chất dẻo chào bán thành phđộ ẩm.

i. Sản xuất xà phòngdưới phòng 2000 tấn/năm.

j. Sản xuất những sảnphđộ ẩm bằng bột tổng vừa lòng, vật liệu polyme cùng hóa học dẻo bằng phương thức khác biệt.

4.3. Luyện kyên đen

4.3.1. Khoảng cách1000m so với các cơ sở:

a. Sản xuất magie(cách thức Clo).

b. Luyện gang với tổngkhối hận của những lò nhích cao hơn 1500m3.

c. Sản xuất nhôm bằngcách thức năng lượng điện phân.

d. Luyện thxay bằngphương thức lò mactanh với lò gửi với sản lượng trên 1000.000 tấn/năm.

e. Sản xuất thích hợp kimfero.

4.3.2. Khoảng phương pháp 500mđối với các cơ sở:

a. Sản xuất magie bằngcác phương pháp trừ cách thức Clo.

b. Luyện gang với tổngkhối của những lò cao tự 500 mang đến 1500 m3.

c. Sản xuất ống đúcgang cùng với sản lượng trên 10.000 tấn/năm.

d. Luyện gang bằngcách thức lò Mactanh, phương pháp lò điện cùng phương pháp lò gửi cùng với sảnlượng bên dưới 1000.000 tấn/năm.

e. Sản xuất cáp bọc chìhoặc quấn cao su giải pháp năng lượng điện.

4.3.3. Khoảng bí quyết 100mđối với những cơ sở:

a. Sản xuất cáp đểnai lưng.

b. Gia công gang, thépvới sản lượng dưới 10.000 tấn/năm.

c. Sản xuất năng lượng điện cựcsắt kẽm kim loại.

4.4. Luyện kim màu

4.4.1. Khoảng cách1000m đối với các cơ sở:

a. Gia công lại lần haisắt kẽm kim loại màu cùng với sản lượng bên trên 3000 tấn/năm.

b. Luyện sắt kẽm kim loại màuthẳng trường đoản cú quặng và quặng tinh.

c. Thiêu quặng kim loạimàu và các thiêu phẩm pirit.

4.4.2. Khoảng cách 500mso với những cơ sở:

a. Sản xuất kyên ổn loạimàu sắc với sản lượng trên 2000 tấn/năm.

b. Gia công lại lần haikim loại color với sản lượng tự 1000 đến 3000 tấn/năm.

c. Sản xuất kẽm, đồng,niken, coban bởi phương thức điện phân dung dịch bao gồm nước.

4.4.3. Khoảng giải pháp 100mđối với các cơ sở:

a. Sản xuất antimonbởi phương pháp năng lượng điện phân.

b. Mạ kẽm, crom, niken.

4.5. Vật liệu xây dựng

4.5.1. Khoảng cách1000m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất xi măngporl&, xi-măng xỉ porland, xi măng puzolvà với sản lượng trên 150.000 tấn/năm.

b. Sản xuất vôimanhêzit, dolomit cùng samot tất cả cần sử dụng lò con quay hoặc các kiểu lò không giống trừ lò thủcông.

4.5.2. Khoảng biện pháp 500mso với các cơ sở:

a. Sản xuất xi măngporl&, xi măng xỉ porland, xi-măng puzoland với sản lượng dưới 150.000 tấn/năm.

b. Sản xuất thạch cao.

c. Sản xuất đồ gia dụng liệuxây cất (đá, cat, sỏi).

d. Sản xuất xi măng địaphương sản lượng bên dưới 5000 tấn/năm.

e. Sản xuất vôi,manhêzit, dolomit cần sử dụng các lò thủ công bằng tay.

f. Sản xuất bê tông,atngười.

g. Sản xuất bông kínhcùng bông xỉ.

h. Sản xuất giấy dầu.

4.5.3. Khoảng cách 100mđối với những cơ sở:

a. Sản xuất fibroximăngvà tnóng đá lợp.

b. Sản xuất đá nhân tạovà những sản phẩm bê tông.

c. Đúc đá.

d. Sản xuất các sảnphđộ ẩm keramic với những sản phẩm Chịu đựng lửa.

e. Sản xuất kính.

f. Sản xuất vật tư xâydựng bởi những phế truất liệu ở trong nhà vật dụng sức nóng năng lượng điện.

Xem thêm: trang trí chữ halloween

g. Sản xuất các sảnphẩm sành sđọng.

h. Sản xuất những sảnphẩm thạch cao.

i. Sản xuất cả sản phẩmbằng đất sét

j. Sản xuất đá khôngdùng phương thức nổ với gia công đá vạn vật thiên nhiên.

4.6. Chế đổi thay mộc và lâmsản

4.6.1. Khoảng cách1000m đối với các cơ sở:

- Sản xuất than mộc trừphương pháp lò bác.

4.6.2. Khoảng giải pháp 500mso với các cơ sở:

a. Ngâm tẩm gỗ.

b. Sản xuất than gỗbằng phương thức lò bác.

4.6.3. Khoảng giải pháp 100mso với những cơ sở:

a. Sản xuất gai mộc dệt.

b. Nhà vật dụng cưa, mộc dánvà đồ gỗ.

c. Xí nghiệp đóng tàu,thuyền bằng gỗ.

d. Sản xuất những vậtliệu bởi cói, cỏ, rơm, tnóng nghiền.

e. Sản xuất sản phẩm từtua gỗ (tấm ép vỏ bào, tnóng sợi mộc, tấm ép xi-măng gai gỗ).

f. Sản xuất vải chiếusợi.

g. Sản xuất thiết bị gỗ, đónghòm, mộc lát sàn.

h. Xưởng đóng xuồng vàthuyền mộc.

4.7. Dệt, may

4.7.1. Khoảng cách 500mso với những cơ sở:

Ngành dệt, gai gồm xửlý, tẩy, nhuộm tẩm bằng hoá chất.

4.7.2. Khoảng phương pháp 100mso với các cơ sở:

- Ngành dệt, tua khôngnhuộm và ngành may.

4.8. Xenlulô với giấy

4.8.1. Khoảng cách1000m so với các cơ sở:

- Sản xuất giấy xenlulôbằng cách thức axit sunfit, bisunfit với monosunfit trong gia công nấu ăn dungdịch bao gồm sử dụng cách thức đốt lưu hoàng.

4.8.2. Khoảng phương pháp 500mso với các cơ sở:

- Sản xuất những sản phẩmnghiền và thành phầm cuộn từ bỏ giấy và vải có tđộ ẩm bột fenilaldehyt với sản lượng trên100 tấn/năm.

4.8.3. Khoảng biện pháp 100mso với các cơ sở:

a. Sản xuất những sảnphđộ ẩm nghiền với sản phẩm cuộn trường đoản cú giấy cùng vải vóc bao gồm tđộ ẩm bọt fenilaldehyt với sản lượngdưới 100 tấn/năm.

b. Sản xuất các loạigiấy với cac-tông không giống nhau, cung cấp các thành phầm tự gỗ, nứa, xenlulô khôngcần sử dụng khí sunfua lỏng.

4.9. Thuộc domain authority với cácsản phẩm tự domain authority, giả da

4.9.1. Khoảng cách 500mđối với những cơ sở:

- Sản xuất da nhân tạogồm sử dụng những chất hữu cơ hoà rã dễ dàng cất cánh vết mờ do bụi.

4.9.2. Khoảng cách 100mso với những cơ sở:

a. Sản xuất da nhân tạobên trên các đại lý polyvinylclorit cùng những bột khác không cần sử dụng các hoá chất hoà tan hữucơ bay vết mờ do bụi.

b. Thuộc da con vật.

4.10. Lương thực vàthực phẩm

4.10.1. Khoảng cách500m so với các:

a. Trại gia cầm trên1000 nhỏ.

b. Lò mổ, khu vực chế biếncá (ngấn mỡ, dầu, vây cá).

c. Xí nghiệp mang mỡ bụng từnhững động vật hoang dã sống hải dương.

d. Xí nghiệp nấu cùng rửathực phđộ ẩm.

e. Ga, trạm cọ cùng làmsạch sẽ những toa xe sau khoản thời gian chở súc vật.

f. Nhà lắp thêm mặt đường.

g. Xí nghiệp tấn công cá.

4.10.2. Khoảng cách100m so với những cơ sở:

a. Sản xuất albumin.

b. Nhà thiết bị rượu.

c. Nhà lắp thêm xay, xínghiệp thức ăn uống gia cầm.

d. Nhà đồ vật thịt với nhàlắp thêm ướp lạnh giết mổ.

e. Xí nghiệp gia côngcoffe.

f. Xí nghiệp xay dầuthực thiết bị.

g. Sản xuất bơ thựcđồ gia dụng.

h. Nhà vật dụng củ quả.

i. Sản xuất dextrin,đường, mật.

j. Xí nghiệp nấuphođuối.

k. Xí nghiệp đóng hộpcá cùng xí nghiệp cá miếng bao gồm phân xưởng tận dụng phế truất liệu quá, nhà máy cá liênhiệp.

l. Sản xuất bột, rượu cồn,những các loại bột hương liệu gia vị.

m. Nhà máy thuốc lá cóủ men.

n. Nhà đồ vật axetonbutyl.

o. Nhà máy bia (tất cả nấumạch nha với làm men).

p. Nhà sản phẩm đồ dùng vỏ hộp.

q. Kho củ quả.

r. Nhà thiết bị con đường viên.

s. Sản xuất mì ống.

t. Nhà lắp thêm cá hun khói.

u. Nhà thứ sữa cùng bơ(cồn vật).

v. Sản xuất giết xúcxích sản lượng trên 3 tấn/1 ca.

w. Sản xuất bánh kẹo từđôi mươi.000 tấn/năm trsinh hoạt lên.

x. Nhà trang bị bánh mỳ.

y. Nhà lắp thêm gia côngthức ăn uống.

z. Sản xuất dấm ăn.

aa. Nhà máy ướp lạnhthực phẩm khoảng không gian trên 600 tấn.

bb. Nhà thứ rượu tráicây.

cc. Nhà máy nghiền nướchoa trái.

dd. Nhà sản phẩm công nghệ rượu cônhắc.

ee. Nhà máy cuốn nắn thuốclá, lá thuốc đang gia công ủ sấy.

4.11. Công trình kỹthuật lau chùi và vệ sinh và những phần tử trang bị công cộng

4.11.1. Khoảng cách1000m đối với các:

a. Bãi cất và kiểmloại rác rến (chất rắn với hóa học lỏng) những phế truất liệu thối hận hỏng.

b. Đống tro bay hương thơm cáchóa học thối cùng lô phân huỷ các hóa học dơ.

4.11.2. Khoảng cách500m đối với các:

a. Nhà thiết bị trung tâmtận dụng tối đa lại rác với đốt rác rưởi.

b. Bãi chôn đậy chấtthải hợp lau chùi và vệ sinh.

c. Đống cùng bến bãi phânrác rưởi.

d. Bãi chôn che chấtthải công nghiệp.

e. Bãi để những phươngluôn thể siêng chsinh sống rác rưởi với chất không sạch.

f. Bể thu những nhiều loại nướcthải, nước cống thành thị, thị xã, khu vực xử lý nước thải.

g. Nghĩa địa.

h. Kho chứa các nguyênliệu hỏng với gửi vào tận dụng.

4.11.3. Khoảng cách100m so với các:

- Kho chứa trợ thì cácnguyên vật liệu rác rến không tồn tại cách xử trí.

III. LAOĐỘNG THỂ LỰC - TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩnnày áp dụng cho những thao tác làm việc lao động động (bao gồm sinh công biểu kiến). Các thaotác lao rượu cồn tĩnh (không sinh công biểu kiến) không vận dụng tiêu chuẩn chỉnh này.

2. Đối tượng áp dụng: Người laođộng ở toàn bộ những các đại lý có sử dụng lao rượu cồn.

3. Khái niệm

Các khái niệm trongtiêu chuẩn chỉnh này được đọc như sau:

- Tiêu hao năng lượng: Năng lượngđược áp dụng trong quá trình chuyển động hay ngủ. Thường được bộc lộ bằng oát(W), kilonăng lượng vào một phút hay vào một giờ (Kcal/phút tốt Kcal/giờ) hoặcKcal/kilogam thể trọng/phút, hoặc Kcal/phút/m2 diện tích S khung hình.

- Tiêu hao năng lượngtheo netto: Tiêu hao năng lượng chỉ vị quá trình lao động tuyệt nghỉngơi, không bao hàm đưa hoá cơ bản.

- Tiêu hao năng lượngbrutto: Tiêu hao tích điện bởi vì quy trình lao đụng tốt nghỉ ngơicộng với đưa hoá cơ bản.

4. Tiêu chuẩn phân loại

Bảng 1. Phân nhiều loại thaotác lao động theo tiêu hao năng lượng

Phân loại

Tiêu hao năng lượng brutkhổng lồ (Kcal/Kg/phút)

Nam

Nữ

Nhẹ

Vừa

Nặng

Rất nặng

Cực nặng

Tối đa

0,062 - 0,080

0,080 - 0,127

0,127 - 0,160

0,160 - 0,200

> 0,20

0,050 - 0,065

0,065 - 0,095

0,095 - 0,125

0,125 - 0,155

> 0,155

IV. LAO ĐỘNGTHỂ LỰC - TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TẦN SỐ NHỊPhường TIM

1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩnnày áp dụng cho các làm việc lao đụng (có sinch công biểu kiến) vào điều kiệnánh nắng mặt trời môi trường xung quanh lao cồn không thật 320C. Các thao tác lao độngtĩnh (ko sinc công biểu kiến) không vận dụng tiêu chuẩn này.

2. Đối tượng áp dụng: Người laođộng sinh sống toàn bộ các cơ sở có sử dụng lao rượu cồn.

3. Khái niệm

Khái niệm vào tiêuchuẩn chỉnh này được gọi nlỗi sau:

- Nhịp tim vào laođộnglà nhịp tyên ổn theo dõi và quan sát được vào thời gian đối tượng người sử dụng vẫn làm việc và vẫn làmcâu hỏi được tối thiểu là 3 phút.

4. Tiêu chuẩn phân loại

Loại

Tần số nhịp tim (nhịp/phút)

Nhẹ

Vừa

Nặng

Rất nặng

Cực nặng

Tối đa

90 - 100

100 - 120

1trăng tròn - 140

140 - 160

>160

Ghi chú: Có thểnước ngoài suy tần số nhịp tyên vào lao đụng bằng cách lấy nhịp tyên ổn của phút ít hồiphục đầu tiên nhân với cùng một,14.

V. TIÊUCHUẨN MANG VÁC - GIỚI HẠN TRỌNG LƯỢNG CHO PHÉP

1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩnnày chính sách trọng lượng mang vác tối nhiều cho mỗi lần với vác của một bạn đãmê thích nghi cùng với lao động thể lực nặng nề Lúc lao cồn cùng với quá trình sở hữu vác thườngxuyên ổn và không thường xuyên.

2. Đối tượng áp dụng: Người laođộng ở toàn bộ các cửa hàng có thực hiện lao đụng.

3. Trị số giới hạn:

Loại chỉ tiêu

Giới hạn (kg)

Nam

Nữ

Công việc mang vác hay xuyên

Công vấn đề mang vác ko thường xuyên

40

20

30

15

VI. TIÊUCHUẨN CHIẾU SÁNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy địnhtừng trải vệ sinh chiếu sáng tại những vị trí thao tác làm việc trong chống, trong nhà xưởng.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cácđại lý gồm sử dụng lao động. Không vận dụng mang lại hồ hết địa điểm làm việc ngoại trừ trời.

3. Tiêu chuẩn chỉnh trích dẫn

Các mức phương pháp trongtiêu chuẩn chỉnh này theo khuyến dụ của ISO 8995-1998 cùng tương đương cùng với TCnước ta 3743 -83.

4. Mức mang lại phép

Cường độ chiếu sáng tốithiểu so với những loại hình quá trình được hình thức ở bảng 1. Mức cực to khôngvượt 5.000 lux khi dùng đèn dây tóc với 10.000 lux khi sử dụng đèn huỳnh quang đãng.

Bảng 1: Cường độ chiếusáng

Kiểu thiết kế bên trong, công việc

Loại công việc

Cường độ chiếu sáng (lux)

Đèn huỳnh quang

Đèn nung sáng*

Các vùng phổ biến vào nhà

Vùng thông gió, hành lang

D - E

50

30

Cầu thang, thang máy

C - D

100

50

Nơi gửi áo khoác ngoại trừ, bên vệ sinh

C - D

100

50

Nhà kho

D - E

100

50

Nhà xưởng gắn thêm ráp

Công việc thô, lắp sản phẩm to nặng

C - D

200

100

Công vấn đề nặng vừa, lắp ráp ô tô

B - C

300

150

Công Việc đúng mực, đính ráp năng lượng điện tử

A - B

500

250

Công câu hỏi đúng mực, thêm rvận dụng cụ

A - B

1000

500

Hoá chất

Các quy trình từ bỏ động

D - E

50

30

Nơi sản xuất ít gồm bạn ra vào

C - D

100

50

Vùng thiết kế bên trong chung

C - D

200

100

Phòng kiểm nghiệm, chống thí nghiệm

C - D

300

200

Bào chế dược phẩm

C - D

300

200

OTK

A - B

500

250

So màu

A - B

750

400

Chế chế tạo phần đệm bởi cao su

A - B

300

150

Công nghiệp may mặc

May

A - B

500

250

OTK

A - B

750

375

A - B

300

150

Công nghiệp điện

Chế chế tác cáp

B - C

200

100

Lắp ráp mạng điện thoại

A - B

300

200

Lắp con đường dây

A - B

500

250

Lắp ráp radio, vô tuyến

A - B

750

400

Lắp ráp các bộ phận rất là đúng mực, năng lượng điện tử

A - B

1000

500

Công nghiệp thực phẩm

Vùng làm việc chung

C - D

200

100

Các quá trình từ động

D - E

150

75

Trang điểm bằng tay thủ công, OTK

A - B

300

200

Công nghiệp đúc

Nhà xưởng đúc

D - E

150

75

Đúc thô, đúc phần lõi

C - D

200

100

Đúc đúng đắn, có tác dụng lõi, OTK

A - B

300

200

Công nghiệp kính và ggầy sứ

Xưởng lò

D - E

100

50

Phòng trộn, khuôn, đúc

C - D

200

100

Hoàn thiện nay, tráng men, tấn công bóng

B - C

300

150

Vẽ màu sắc, trang trí

A - B

500

250

Mài kính, công việc bao gồm xác

A - B

750

400

Công nghiệp sắt thép

Nơi cung cấp không yên cầu thao tác bằng tay

D - E

50

30

Nơi cung ứng thỉnh phảng phất yêu cầu làm cho bằng tay

D - E

100

50

Nơi làm thắt chặt và cố định vào nhà tiếp tế

D - E

300

150

Nơi thống kê giám sát với OTK

A - B

300

200

Công nghiệp da

Vùng thao tác làm việc chung

B - C

200

100

Dập, giảm may, cung ứng giầy

A - B

500

250

Phân các loại, so sánh, kiểm soát chất lượng

A - B

750

400

Máy và test máy

Công bài toán ko cố kỉnh định

D - E

150

75

Làm việc thô, sử dụng máy, hàn

C - D

200

100

Làm sử dụng máy, bao gồm sản phẩm công nghệ từ bỏ động

B - C

300

150

Công vấn đề đúng mực, bằng máy, sản phẩm đúng chuẩn, phân tách máy

A - B

500

250

Công việc siêu đúng mực, đo form size, OTK, những cụ thể phức tạp

A - B

1000

500

Sơn và xịt màu

Nhúng với phun tô thô

D - E

200

100

Sơn thường thì, phun với hoàn thiện

A - B

500

250

Sửa với so màu

A - B

750

400

Công nghiệp giấy

Làm giấy với bìa

C - D

200

100

Làm tự động

D - E

150

75

OTK, phân loại

A - B

300

150

In ấn và đóng góp sách

Phòng thiết bị in

C - D

300

150

Phòng biên soạn, gọi thử

A - B

500

250

Thử chính xác, sửa lại, tự khắc axit

A - B

750

375

Chế bạn dạng màu sắc và in

A - B

1000

500

Khắc thxay và đồng

A - B

1500

750

Đóng sách

A - B

300

150

Sắp xếp, in nổi

A - B

500

250

Công nghiệp dệt

Vẽ hoa

D - E

200

100

Xe gai, cuộn, tấn công ống, nhuộm

C - D

300

150

Xe sợi nhỏ dại, dệt

A - B

500

250

May, OTK

A - B

750

375

Phân xưởng mộc và thứ gỗ

Bộ phận cưa

D - E

150

75

Công Việc ngồi, đính thêm ráp

C - D

200

100

So lựa chọn gỗ

B - C

300

150

Hoàn thiện nay, OTK

A -B

500

250

Văn uống phòng

Các phòng chung

A - B

300

150

Phòng kế hoạch chuyên sâu

A - B

500

250

Phòng thiết bị hoạ

A - B

500

250

Phòng họp

A - B

300

150

Các cửa ngõ hàng

Chiếu sáng chung ngơi nghỉ những cửa ngõ hàng

làm việc những trung chổ chính giữa sắm sửa lớn

B - C

500

250

sinh sống những shop nhỏ

B - C

300

150

Siêu thị

B - C

500

250

Trường học

Chiếu sáng chung

A - B

300

150

Vnạp năng lượng phòng

A - B

300

150

Phòng phác hoạ thảo

A - B

300

150

Phòng trưng bày

A - B

500

250

Phòng thí nghiệm

A - B

300

150

Phòng triển lẵm nghệ thuật

A - B

300

150

Đại sảnh

C - D

150

75

Bệnh viện

Các quần thể vực

Chiếu sáng sủa chung

A - B

50

30

Phòng khám

A - B

200

100

Phòng đọc

A - B

150

100

Trực đêm

A - B

3

Các phòng khám:

Chiếu sáng sủa chung

A - B

300

150

Khám quần thể trú

A - B

750

375

Điều trị tăng cường:

Đầu giường

A - B

30

20

Nơi quan liêu sát

A - B

200

100

Nơi làm, trực của y tá

A - B

200

100

Phòng phẫu thuật

Chiếu sáng chung

A - B

500

250

Chiếu sáng sủa trên chỗ

A - B

10.000

5.000

Phòng soát sổ từ động

Chiếu sáng sủa chung

A - B

500

250

Chiếu sáng trên nơi

A - B

5.000

2.500

Phòng xét nghiệm và dược

Chiếu sáng sủa chung

A - B

300

150

Chiếu sáng sủa tại vị trí

A - B

500

250

Phòng tứ vấn

Chiếu sáng chung

A - B

300

150

Chiếu sáng tại nơi

A - B

500

250

Ghi chú:

- A: Công Việc đòi hỏivô cùng bao gồm xác

- B: Công Việc đòi hỏiđúng chuẩn cao

- C: Công bài toán đòi hỏithiết yếu xác

- D: Công Việc đòi hỏiđúng chuẩn vừa

- E: Công vấn đề không nhiều đòihỏi chủ yếu xác

* Vị trí nào áp dụng cảđèn huỳnh quang đãng cùng đèn nung sáng thì lấy theo nút của đèn nung sáng

VII. TIÊUCHUẨN VI KHÍ HẬU

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quy địnhnhiệt độ, độ ẩm, vận tốc chuyển động của bầu không khí, độ mạnh bức xạ sức nóng.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cácđại lý tất cả áp dụng lao rượu cồn.

3. Tiêu chuẩn chỉnh trích dẫn

Các quý giá mang lại phépvào tiêu chuẩn này tương đương với TCVN 5508 - 1991

4. Giá trị mang lại phép

Bảng 1: Yêu cầu vềánh nắng mặt trời, nhiệt độ, tốc độ chuyển động của không khí, độ mạnh bức xạ sức nóng sinh hoạt vịtrí có tác dụng việc

Thời gian (mùa)

Loại lao động

Nhiệt độ kk (0C)

Độ độ ẩm kk (%)

Tốc độ vận động kk (m/s)

Cường độ sự phản xạ sức nóng (W/m2)

Tối đa

Tối thiểu

Mùa lạnh

Nhẹ

Trung bình

Nặng

20

18

16

bên dưới hoặc bằng 80

0,2

0,4

0,5

35 khi xúc tiếp bên trên một nửa diện tích khung người con người

70 Lúc tiếp xúc trên 25% diện tích S cơ thể nhỏ người

Mùa nóng

Nhẹ

Trung bình

Nặng

34

32

30

bên dưới hoặc bằng 80

1,5

100 Khi xúc tiếp bên dưới 25% diện tích S khung người nhỏ người

Cho từng yếu đuối tố:

Nhiệt độ không thừa quá320C. Nơi chế tạo rét không thực sự 370C.

Nhiệt độ chênh lệchvào địa điểm phân phối và ngoại trừ trời tự 3 - 50C.

Độ ẩm kha khá 75 -85%.

Vận tốc gió không quá2m/s.

Cường độ phản xạ sức nóng 1cal/cm2/phút ít.

Bảng 2: Giới hạn chophxay theo chỉ số nhiệt tam cầu

Loại lao động

Nhẹ

Trung bình

Nặng

Lao đụng liên tục

30,0

26,7

25,0

1/2 lao động, 1/2 nghỉ

31,4

29,4

27,9

25% lao cồn, 75% nghỉ

33,2

31,4

30,0

VIII. TIÊUCHUẨN BỤI SILIC

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quy địnhnồng độ số lượng giới hạn so với những các loại lớp bụi bao gồm cất silic tự do (SiO2).

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cáccác đại lý bao gồm thực hiện lao cồn.

3. Tiêu chuẩn chỉnh trích dẫn

Tiêu chuẩn chỉnh này áp dụngcùng với tiêu chuẩn chỉnh TCtoàn nước 5509 - 1991

4. Giá trị giới hạn

4.1. Giá trị nồng độbuổi tối đa được cho phép bụi hạt:

Bảng 1: Giá trị nồng độvề tối nhiều cho phép bụi hạt

Nhóm bụi

Hàm lượng Silic

Nồng độ bụi toàn phần (hạt/cm3)

Nồng độ lớp bụi hô hấp

(hạt/cm3)

Lấy theo ca

Lấy theo

thời điểm

Lấy theo ca

Lấy theo thời điểm

1

Lớn hơn 50 cho 100

200

600

100

300

2

Lớn rộng 20 mang đến 50

500

1000

250

500

3

Lớn hơn 5 mang lại 20

1000

2000

500

1000

4

Nhỏ hơn hoặc bởi 5

1500

3000

800

1500

4.2. Giá trị nồng độvề tối nhiều chất nhận được những vết bụi trọng lượng

Bảng 2: Giá trị nồng độbuổi tối đa chất nhận được bụi trọng lượng

Nhóm bụi

Hàm lượng Silic (%)

Nồng độ bụi toàn phần (mg/m3)

Nồng độ vết mờ do bụi hô hấp (mg/m3)

Lấy theo ca

Lấy theo thời điểm

Lấy theo ca

Lấy theo thời điểm

1

100

0,3

0,5

0,1

0,3

2

Lớn rộng 50 mang lại dưới 100

1,0

2,0

0,5

1,0

3

Lớn hơn trăng tròn mang đến 50

2,0

4,0

1,0

2,0

4

Nhỏ hơn hoặc bởi 20

3,0

6,0

2,0

4,0

IX. TIÊUCHUẨN BỤI KHÔNG CHỨA SILIC

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy địnhnồng độ số lượng giới hạn đối với các nhiều loại lớp bụi không đựng silic thoải mái (SiO2).

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cácđại lý bao gồm thực hiện lao cồn.

3. Giá trị giới hạn

Bảng 1: Giá trị nồng độbuổi tối đa có thể chấp nhận được những vết bụi ko đựng silic

Loại

Tên chất

Nồng độ vết mờ do bụi toàn phần (mg/m3)

Nồng độ vết mờ do bụi hô hấp (mg/m3)

1

Than hoạt tính, nhôm, bentonit, diatomit, graphit, cao lanh, pyrit, talc

2

1

2

Bakelit, than, oxyt sắt, oxyt kẽm, dioxyt tirã, silicat, apatit, baril, photphatit, đá vôi, đá trân châu, đá cẩm thạch, ximăng portland

4

2

3

Bụi thảo mộc, động vật: chè, dung dịch lá, lớp bụi gỗ, lớp bụi ngũ cốc

6

3

4

Bụi hữu cơ với vô cơ ko nằm trong các loại 1, 2, 3

8

4

X. TIÊUCHUẨN BỤI BÔNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quy địnhnồng độ số lượng giới hạn so với những các loại vết mờ do bụi bông với bông tự tạo.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cáccửa hàng gồm áp dụng lao đụng.

3. Giá trị giới hạn

Nồng độ về tối nhiều cho phépvết mờ do bụi bông (mức độ vừa phải đem chủng loại 8 giờ): 1mg/m3.

XI. TIÊUCHUẨN BỤI AMIĂNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quy địnhquý giá số lượng giới hạn xúc tiếp nghề nghiệp chất nhận được với toàn bộ những một số loại bụi amiăngtrực thuộc team Serpentine (Chrysotile) vào bầu không khí Quanh Vùng cấp dưỡng.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cáccửa hàng bao gồm áp dụng lao cồn.

3. Giá trị giới hạn

Bảng 1: Giá trị giớihạn xúc tiếp nghề nghiệp và công việc cho phép cùng với lớp bụi amiăng

STT

Tên chất

Trung bình 8 tiếng (sợi/ml)

Trung bình 1 tiếng (sợi/ml)

1

Serpentine (Chrysotile)

0,1

0,5

2

Amphibole

0

0

XII. TIÊUCHUẨN TIẾNG ỒN

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quy địnhmức tiếng ồn ào có thể chấp nhận được tại những địa chỉ thao tác vào môi trường thiên nhiên lao hễ của cácxí nghiệp sản xuất, cơ sở thêm vào, ban ngành chịu đựng tác động của ồn ào.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cáccơ sở áp dụng lao hễ.

3. Tiêu chuẩn chỉnh trích dẫn

Các nút cho phép trongtiêu chuẩn chỉnh này tương tự cùng với TCVN 3985 - 1999.

4. Mức mang lại phép

4.1. Mức âm liêntục hoặc mức tương tự Leq dBA trên địa điểm thao tác làm việc không thật 85dBA vào 8 tiếng.

4.2. Nếu thờigian tiếp xúc cùng với tiếng ồn bớt 50%, mức ồn có thể chấp nhận được tăngthêm 5 dB.

Tiếp xúc 4 giờtạo thêm 5 dB nấc chất nhận được là 90 dBA

2 giờ95dBA

1giờ100 dBA

30 phút105 dBA

15 phút110 dBA

Mức cực lớn ko quá115 dBA.

Thời gian khó cồn cònlại trong ngày thao tác làm việc chỉ được xúc tiếp với tiếng ồn ào dưới 80 dBA.

4.3. Mức áp suấtâm được cho phép so với tiếng ồn xung rẻ rộng 5 dB đối với những giátrị nêu trong mục 4.1, 4.2.

4.4. Để đạt đượcnăng suất thao tác trên các địa chỉ lao động khác biệt yêu cầu đảm bảo nấc áp âm tạikia ko quá quá cực hiếm trong bảng sau đây.

Bảng 1: Mức áp suất âmtrên các vị trí lao động

Vị trí lao động

Mức âm hoặc là mức âm tương đương không quá dBA

Mức âm dB ở những dải ốc ta cùng với tần số vừa đủ nhân (Hz) ko quá quá (dB)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1. Chỗ làm việc của công nhân, vùng có người công nhân làm việc trong những phân xưởng với vào bên máy

85

99

92

86

83

80

78

76

74

2. Buồng theo dõi và quan sát và điều khiển và tinh chỉnh tự xa không có ban bố bằng điện thoại cảm ứng thông minh, những phòng phân tách, thực nghiệm những chống lắp thêm máy tính xách tay gồm mối cung cấp ồn.

80

94

87

82

78

75

73

71

70

3. Buồng theo dõi và quan sát cùng tinh chỉnh từ bỏ xa gồm công bố bằng điện thoại cảm ứng thông minh, phòng điều păn năn, chống gắn sản phẩm công nghệ đúng mực, tấn công thứ chữ.

70

87

79

72

68

65

63

61

59

4. Các chống tác dụng, hành bao gồm, kế toán thù, chiến lược, thống kê lại.

65

83

74

68

63

60

57

55

54

5. Các chống lao động phán đoán, phân tích xây dựng, những thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí điểm triết lý và xử lý số liệu thực nghiệm

55

75

66

59

54

50

47

45

43

XIII. TIÊUCHUẨN RUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quy địnhnút rung được cho phép ở chỗ ngồi, sàn thao tác làm việc, thành phần điều khiển và tinh chỉnh, chỗ tay cụ củanhững phương tiện và vật dụng vạc ra rung tác động ảnh hưởng lên trên người lao động trong sảnxuất.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cáccác đại lý thực hiện lao đụng.

3. Tiêu chuẩn trích dẫn

Tiêu chuẩn này tươngđương cùng với TCtoàn quốc 5127 - 90.

4. Mức cho phép

Mức rung buổi tối đa ở cácvị trí thao tác ko thừa thừa các giá trị nguyên tắc trong những bảng 1, 2, 3.

Bảng 1: Rung làm việc ghếngồi, sàn làm cho việc

Dải tần số (Hz)

Vận tốc rung chất nhận được (cm/s)

Rung đứng

Rung ngang

1 (0,88 - 1,4)

12,6

5,0

2 (1,4 - 2,8)

7,1

3,5

4 (2,8 - 5,6)

2,5

3,2

8 (5,6 - 11,2)

1,3

3,2

16 (11,2 - 22,4)

1,1

3,2

31,5 (22,4 - 45)

1,1

3,2

63 (45 - 90)

1,1

3,2

125 (90 - 180)

1,1

3,2

250 (180 - 355)

1,1

3,2

Bảng 2: Rung ở các bộphận điều khiển

Dải tần số (Hz)

Vận tốc rung cho phép (cm/s)

Rung đứng

Rung ngang

16 (11,2 - 22,4)

4,0

4,0

31,5 (22,4 - 45)

2,8

2,8

63 (45 - 90)

2,0

2,0

125 (90 - 180)

1,4

1,4

250 (180 - 355)

1,0

1,0

Bảng 3: Rung của cácqui định vị trí tay cầm

Dải tần số (Hz)

Vận tốc rung chất nhận được (cm/s)

Hệ số hiệu bám Ko*

8 (5,6 - 11,2)

2,8

0,5

16 (11,2 - 22,4)

1,4

1

31,5 (22,4 - 45)

1,4

1

63 (45 - 90)

1,4

1

125 (90 - 180)

1,4

1

250 (180 - 355)

1,4

1

500 (355 - 700)

1,4

1

1000 (700 - 1400)

1,4

1

* Hệ số hiệu thêm k0dùng làm tính gia tốc rung hiệu đính Vhđ (tuyệt tổng tốc độ rung).

Vận tốc runghiệu đính được cho phép không quá 4 cm/s vào 8 giờ.

Giá trị Vhđ chophép theo thời gian:

8 giờ đồng hồ - 4,0 cm/s4 giờ - 5,6 cm/s

7 tiếng - 4,2 cm/s 3 giờ - 6,5cm/s

6 giờ - 4,6 cm/s2 tiếng - 8,0 cm/s

5 tiếng - 5,0 cm/s1 tiếng - 11,3 cm/s

XIV. TIÊUCHUẨN TỪ TRƯỜNG TĨNH - MẬT ĐỘ TỪ THÔNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quy địnhgiá trị giới hạn được cho phép so với mật độ trường đoản cú thông của từ trường tĩnh trên các vịtrí làm việc trong môi trường xung quanh lao hễ Chịu đựng tác động của từ trường sóng ngắn tĩnh.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cáccơ sở gồm áp dụng lao đụng.

Xem thêm: Dđèn Led Siêu Sáng Giá Tốt Tiết Kiệm Chi Phí, Top 5 Chíp Led Siêu Sáng Tốt Nhất

3. Khái niệm

Khái niệm trong tiêuchuẩn chỉnh này được phát âm như sau:

- Thiết bị y tế: là cácsản phẩm y tế giúp đỡ các tác dụng sinc lý cho người treo nlỗi các nhiều loại sản phẩm tạonhịp tyên ổn.

4. Mức mang đến phép

Bảng 1: Giá trị chophép so với mật độ trường đoản cú thông của từ trường tĩnh

Đối tượng áp dụng

8 tiếng tiếp xúc

Giới hạn Max

Toàn cỗ cơ thể

60mT (600G)
Chuyên mục: Blog