*
Màn hình 6.2", CPU Exynos 2100 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 12 MPhường & Phụ 64 MPhường, 12 MP Camera trước: 10 MPhường Pin 4000 mAh, Pin Sạc 25 W


Bạn đang xem: Mua điện thoại samsung

Màn hình 6.7", CPU SnapLong 720G RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 64 MPhường. & Phú 12 MPhường, 8 MPhường., 5 MPhường Camera trước: 32 MP. Sạc Pin 5000mAh, Sạc 25 W
Màn hình Chính 7.59" và Phú 6.23", CPU Snapdragon 865+ RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: 3 camera 12 MP. Camera trước: Trong 10 MPhường và Ngoài 10 MP Sạc Pin 4500 mAh, Sạc 25 W
Màn hình 6.8", Chip Exynos 2100 RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MP. và Phú 12 MPhường, 10 MP., 10 MPhường Camera trước: 40 MPhường. Sạc Pin 5.000mAh
Màn hình 6.9", Chip Exynos 990 8 nhân RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MP & Prúc 12 MPhường, 12 MP, cảm biến laze AF Camera trước: 10 MP Pin 4500 mAh, Pin 25 W
*
Màn hình 6.9", CPU Exynos 990 RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MPhường & Phú 12 MP, 12 MP.., cảm biến laze AF Camera trước: 10 MPhường Sạc 4500 mAh
Màn hình 6.8", CPU Exynos 2100 RAM 12 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 108 MP. & Prúc 12 MP, 10 MP, 10 MP. Camera trước: 40 MPhường. Pin Sạc 5000 mAh, Pin Sạc 25 W
Màn hình 6.9", CPU Exynos 990 8 nhân RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MPhường. và Prúc 12 MP., 12 MP, cảm biến laze AF Camera trước: 10 MPhường Pin Sạc 4500 mAh, Pin Sạc 25 W
Màn hình 6.7", CPU Exynos 2100 RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 12 MPhường & Prúc 64 MP, 12 MP.. Camera trước: 10 MP.. Pin Sạc 4800 mAh
Màn hình 6.7", Chip Exynos 2100 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP Camera trước: 10 MPhường. Sạc Pin 4800 mAh, Sạc Pin 25 W
Màn hình 6.7", CPU Exynos 990 8 nhân RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 12 MP và Phú 64 MP, 12 MP.. Camera trước: 10 MP Pin Sạc 4300 mAh, Sạc 25 W
Màn hình 6.8", CPU Exynos 9825 RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 12 MPhường. & Phú 12 MP, 16 MP, TOF 3 chiều Camera trước: 10 MPhường Pin Sạc 4300 mAh, Sạc 45 W*
Màn hình 6.7", Chip Snapdragon 855 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 5 MPhường Camera trước: 32 MP.. Pin 4500 mAh, Sạc Pin 45 WMàn hình 6.7", Chip Exynos 9810 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: 3 camera 12 MP Camera trước: 32 MP Pin Sạc 4500 mAh, Sạc Pin 45 W
*
Màn hình 6.5", CPU Snaprồng 750G 5G RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 64 MPhường & Prúc 12 MP, 5 MP, 5 MPhường Camera trước: 32 MP Pin 4500 mAh, Sạc 25 W*
Màn hình 6.5", CPU SnapLong 720G RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 64 MPhường và Phú 12 MPhường, 5 MPhường, 5 MP Camera trước: 32 MPhường. Sạc 4500 mAh, Sạc Pin 25 W
*
Màn hình 6.7", Chip Snaprồng 730 8 nhân RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 64 MP. và Phụ 12 MP, 5 MP, 5 MPhường Camera trước: 32 MP Pin Sạc 7000 mAh, Sạc 25 W
Màn hình 6.5", CPU Snapdragon 720G RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 64 MP. & Phụ 12 MP, 5 MPhường, 5 MPhường Camera trước: 32 MPhường. Pin 4500 mAh, Pin 25 W
Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Nhận Thấy Chúng Tôi Nhận Thấy Rằng In English With Examples


*
Màn hình 6.5", Chip Exynos 9611 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MPhường & Phú 12 MP, 5 MPhường, 5 MP Camera trước: 32 MP Pin Sạc 4000 mAh, Sạc 15 WMàn hình 6.5", Chip Exynos 9611 RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MP & Phú 12 MP., 5 MPhường, 5 MP Camera trước: 32 MPhường Pin 4000 mAh, Pin 15 W Xem thêm 13 Smartphone