*
6.2", CPU Exynos 2100 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 12 MP và Prúc 64 MPhường., 12 MPhường Camera trước: 10 MP Pin 4000 mAh, Pin 25 W


Bạn đang xem: điện thoại sam sung

*
6.7", Chip Snapdragon 720G RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 64 MP.. & Phú 12 MPhường, 8 MP, 5 MP Camera trước: 32 MPhường Pin Sạc 5000 mAh, Pin Sạc 25 W
Chính 7.59" & Phụ 6.23", Chip Snaprồng 865+ RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: 3 camera 12 MP Camera trước: Trong 10 MPhường và Ngoài 10 MP Sạc 4500 mAh, Pin Sạc 25 W
6.8", CPU Exynos 2100 RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MP. và Prúc 12 MP, 10 MP, 10 MP Camera trước: 40 MPhường. Pin Sạc 5.000mAh
*
6.9", Chip Exynos 990 RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MPhường. và Phụ 12 MPhường, 12 MPhường, cảm biến laze AF Camera trước: 10 MPhường Pin 4500 mAh
6.9", CPU Exynos 990 RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP., 12 MP.., cảm biến Laser AF Camera trước: 10 MPhường Pin Sạc 4500 mAh, Pin Sạc 25 W
6.8", CPU Exynos 2100 RAM 12 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 108 MPhường và Phú 12 MPhường, 10 MPhường, 10 MP.. Camera trước: 40 MP Pin Sạc 5000 mAh, Pin Sạc 25 W
6.9", CPU Exynos 990 RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MP và Prúc 12 MP, 12 MPhường., cảm ứng Laser AF Camera trước: 10 MP Pin 4500 mAh, Pin Sạc 25 W
6.7", CPU Exynos 2100 RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 12 MPhường. & Phụ 64 MP, 12 MP. Camera trước: 10 MP Sạc Pin 4800 mAh
6.7", CPU Exynos 2100 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 12 MP & Phú 64 MP, 12 MPhường. Camera trước: 10 MPhường Sạc 4800 mAh, Sạc Pin 25 W
6.7", Chip Exynos 990 RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 12 MPhường & Phú 64 MPhường, 12 MP. Camera trước: 10 MP Pin Sạc 4300 mAh, Sạc Pin 25 W
6.8", Chip Exynos 9825 RAM 12 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 12 MPhường. và Prúc 12 MP, 16 MP, TOF 3D Camera trước: 10 MP Pin Sạc 4300 mAh, Pin Sạc 45 W*
6.7", Chip Snapdragon 855 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MP.. & Phụ 12 MP.., 5 MP. Camera trước: 32 MP Sạc 4500 mAh, Pin Sạc 45 W6.7", CPU Exynos 9810 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: 3 camera 12 MPhường Camera trước: 32 MP. Pin Sạc 4500 mAh, Pin 45 W
*
6.5", Chip Snaprồng 750G 5G RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 64 MP và Phụ 12 MPhường., 5 MP, 5 MP Camera trước: 32 MP Pin Sạc 4500 mAh, Pin Sạc 25 W*
6.5", Chip Snapdragon 720G RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 64 MPhường & Phú 12 MPhường, 5 MPhường, 5 MP Camera trước: 32 MP Sạc 4500 mAh, Sạc 25 W
*
6.7", CPU Snapdragon 730 8 nhân RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 64 MP và Prúc 12 MP, 5 MP.., 5 MP. Camera trước: 32 MP Sạc 7000 mAh, Pin 25 W
6.5", CPU Snaprồng 720G RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 64 MP. & Phụ 12 MPhường, 5 MP, 5 MPhường Camera trước: 32 MP.. Pin 4500 mAh, Sạc Pin 25 W
Xem thêm: Cái Hủ Hay Cái Hũ Là Gì, Nghĩa Của Từ Hũ, Vườn Nhà Ông


*
6.5", Chip Exynos 9611 RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 12 MP., 5 MP, 5 MPhường. Camera trước: 32 MP.. Sạc Pin 4000 mAh, Sạc 15 W6.5", CPU Exynos 9611 RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MPhường. và Phụ 12 MPhường., 5 MPhường, 5 MPhường. Camera trước: 32 MP. Pin Sạc 4000 mAh, Pin Sạc 15 W Xem thêm 13 Smartphone