*
Màn hình 6.43", CPU Snapdragon 678 RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 8 MP.., 2 MPhường., 2 MP.. Camera trước: 13 MPhường Pin 5000 mAh, Sạc 33 W


Bạn đang xem: điện thoại redmi

*
Màn hình 6.81", CPU Snapdragon 888 RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MPhường & Prúc 13 MP, 5 MP Camera trước: đôi mươi MP.. Sạc 4600 mAh, Sạc Pin 55 W
*
Màn hình 6.67", CPU Snaprồng 865 RAM 8 GB, ROM 256 GB Camera sau: Chính 108 MPhường. và Prúc 13 MP.., 5 MP Camera trước: 20 MPhường Pin 5.000 mAh, Sạc 33 W

*
Đặt trước đến 24/04

Xiaomày Mi 11 Lite

Hàng sắp về


*
Màn hình 6.55", Chip Snapdragon 732G RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 64 MPhường và Phú 8 MPhường, 5 MPhường Camera trước: 16 MPhường Sạc Pin 4250 mAh, Pin
*
Màn hình 6.67", CPU Snapdragon 732G RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 108 MPhường. và Prúc 8 MPhường, 5 MP, 2 MPhường. Camera trước: 16 MP Sạc 5020 mAh, Sạc 33 W
*
Màn hình 6.67", CPU Snaprồng 732G RAM 8 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 108 MP.. và Phụ 8 MP.., 5 MPhường, 2 MP Camera trước: 16 MP. Sạc 5020 mAh, Pin Sạc 33 W
*
Màn hình 6.67", CPU Snapdragon 732G RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 64 MP và Prúc 13 MPhường, 2 MPhường, 2 MPhường Camera trước: 20 MP. Sạc Pin 5160 mAh, Pin 33 W
*
Màn hình 6.67", Chip Snapdragon 720G RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 64 MPhường và Phú 8 MP, 5 MP, 2 MP Camera trước: 16 MPhường Pin 5020 mAh, Sạc Pin 30 W
*
Màn hình 6.67", CPU Snapdragon 720G RAM 6 GB, ROM 64 GB Camera sau: Chính 64 MP & Phụ 8 MPhường, 5 MP., 2 MP Camera trước: 16 MP. Pin Sạc 5020 mAh, Sạc Pin 30 W
*
Màn hình 6.67", Chip Snaprồng 720G RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MPhường & Prúc 8 MPhường, 5 MPhường, 2 MP Camera trước: 16 MP.. Sạc Pin 50trăng tròn mAh, Pin 18 W
*
Màn hình 6.53", CPU SnapLong 662 RAM 6 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MP.. và Phú 8 MP, 2 MP.., 2 MP. Camera trước: 8 MPhường. Pin Sạc 6.000mAh
*
Màn hình 6.53", Chip MediaTek Helio G85 RAM 4 GB, ROM 128 GB Camera sau: Chính 48 MPhường và Prúc 8 MPhường, 2 MP, 2 MP Camera trước: 13 MPhường. Pin 50trăng tròn mAh, Pin 18 W
*
Màn hình 6.43", Chip Snaprồng 678 RAM 4 GB, ROM 64 GB Camera sau: Chính 48 MPhường và Prúc 8 MP, 2 MP, 2 MPhường Camera trước: 13 MP Sạc Pin 5000 mAh, Pin 33 W
*
Màn hình 6.3", CPU Snapdragon 665 RAM 4 GB, ROM 64 GB Camera sau: Chính 48 MPhường & Phú 8 MPhường, 2 MP, 2 MP.. Camera trước: 13 MPhường Pin 4000 mAh, Sạc Pin 18 W
*
Màn hình 6.53", CPU MediaTek Helio G80 RAM 4 GB, ROM 64 GB Camera sau: Chính 13 MP. và Phụ 8 MP, 5 MP.., 2 MP.. Camera trước: 8 MPhường Pin Sạc 50đôi mươi mAh, Sạc Pin 18 W
*
Màn hình 6.53", Chip SnapLong 662 RAM 4 GB, ROM 64 GB Camera sau: Chính 48 MP.. và Phụ 8 MPhường, 2 MPhường, 2 MP. Camera trước: 8 MPhường Sạc 6000mAh
*
Màn hình 6.53", CPU MediaTek Helio G80 RAM 3 GB, ROM 32 GB Camera sau: Chính 13 MP. và Phụ 8 MP., 5 MPhường, 2 MP Camera trước: 8 MPhường Pin Sạc 50đôi mươi mAh, Sạc 18 W*
Màn hình 6.53", CPU MediaTek Helio G35 RAM 3 GB, ROM 64 GB Camera sau: Chính 13 MPhường & Prúc 2 MP., 2 MP Camera trước: 5 MPhường Sạc Pin 5.000 mAh, Sạc Pin 10 W

Xem thêm: Nỗi Lo Mắc Kẹt Điện Mặt Trời Áp Mái 'Ngóng' Giá Mới, Nỗi Lo Mắc Kẹt Điện Mặt Trời Mái Nhà

*
Màn hình 6.53", CPU MediaTek Helio G35 RAM 2 GB, ROM 32 GB Camera sau: Chính 13 MPhường. và Prúc 2 MPhường, 2 MP Camera trước: 5 MPhường Pin Sạc 5000 mAh, Sạc Pin 10 W*
Màn hình 6.53", Chip MediaTek Helio G25 RAM 2 GB, ROM 32 GB Camera sau: 13 MPhường. Camera trước: 5 MP Pin Sạc 5000mAh, Pin Sạc 10 W