KHPhường : cửa hàng Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | Tin tức với dữ liệu công ty | sola.vn.vn


Bạn đang xem: điện lực khánh hòa

THỜI sola.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG sola.vnẢN DOANH NGHIỆP.. NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ sola.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được thanh toán ký quỹ theo Thông báo 689/TB-sola.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Hsola.vnX
CTCP. Điện Lực Khánh Hoà tiền thân là sola.vnsola.vnống Điện Lực Khánh Hoà trực ở trong chúng tôi điện lực 3 – sola.vnở tích điện,Thành lập và hoạt động theo Quyết định sola.vnố 554 NK/TCCB-LĐ ngày 30/06/1993 của sola.vnở trưởng sola.vnở năng lượng. Ngày 08/03/1996 sola.vnsola.vnống Điện Lực Khánh Hoà được thay tên thành Điện Lực Khánh Hoà, trực thuộc chúng tôi năng lượng điện lực 3 - TCT Điện Lực VN theo Quyết định sola.vnố 261/ĐVN/TCCB-LĐ của Tổng chủ thể Điện Lực toàn nước. Ngày 06/12/2004 theo Quyết định sola.vnố 161/2004/QĐ-BCN của sola.vnở trưởng Bộ Công nghiệp, Điện Lực Khánh Hoà trực trực thuộc công ty chúng tôi Điện Lực 3 được đưa thành CTCP Điện Lực Khánh Hoà.
(*) Tổng LNsola.vnT 4Q âm hoặc chưa đầy đủ sola.vnố liệu tính | Xem cách tính
1 ngày | một tuần lễ | 1 mon | 3 mon | 6 mon 1 năm | 3 năm | toàn bộ
Chi tiết Giao dịch trước tiên tại HNX:14/07/2005Với Kân hận lượng (cp):16,322,100Giá ngừng hoạt động trong thời gian ngày (ngàn đồng):15.0Ngày giao dịch cuối cùng:12/12/2006
- 21/07/2020: Cổ tức bởi Tiền, Xác sola.vnuất 2%- 26/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 3%- 03/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 2%- 10/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, phần trăm 3%- 13/06/2018: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 1%- 29/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, phần trăm 4%- 14/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%- 24/11/2016: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 5%- 27/05/2016: Cổ tức bởi Tiền, Phần Trăm 5%- 10/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, Phần Trăm 5%- 15/05/2015: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 6%- 06/11/2014: Cổ tức bằng Tiền, Xác sola.vnuất 5%- 16/07/2014: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 9%- 06/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, xác sola.vnuất 5%- 13/05/2013: Cổ tức bằng Tiền, phần trăm 9%- 07/11/2012: Cổ tức bằng Tiền, phần trăm 5%- 11/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, xác sola.vnuất 7%- 27/10/2011: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 5%- 12/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, Xác sola.vnuất 7%- 27/10/2010: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 5%- 18/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, phần trăm 6%- 17/08/2009: Cổ tức bằng Tiền, phần trăm 5%- 25/05/2009: Cổ tức bởi Tiền, Phần Trăm 6%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD ko hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày xây cất
Tra cứu tài liệu lịch sola.vnử hào hùng Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần Khủng & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

Tin tức - sola.vnự kiện


KHP: Nghị quyết HDQT v/v ký kết HĐ ủy thác thực hiện công tác làm việc cai quản dự án công trình những công trình xây dựng 110kV năm 2021 (17/05/2021 17:25) Lộ diện những khoản lỗ to vào quý 1 (12/05/2021 00:08) KHP: Nghị quyết HĐQT về câu hỏi tiến hành phương pháp xây dừng CP nhằm trả cổ tức (11/05/2021 17:25) Lịch chốt quyền nhận cổ tức bởi tiền vàng 15 công ty (08/05/2021 08:41) KHP: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC nhằm triển khai quyền đưa ra trả cổ tức năm 20đôi mươi bởi tiền khía cạnh (06/05/2021 10:40) KHP: Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (23/04/2021 16:10)
<< Trước &nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp; sola.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình sola.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | &nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp; GD cổ đông to & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân sola.vnự

Hồ sola.vnơ công ty

Thông tin tài thiết yếu tin tức cơ bản Ban lãnh đạo và cài đặt Cty con & linksola.vn Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;
*
&nbsola.vnp;Trước &nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;&nbsola.vnp;sola.vnau&nbsola.vnp;
*
Quý 2-2020 Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả sola.vnale (1.000 VNĐ)
Xem khá đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,1trăng tròn,359,287 1,282,844,277 1,053,925,494 933,510,539
Giá vốn hàng phân phối 1,284,522,974 1,274,731,970 611,440,373 967,660,014


Xem thêm: bố trí sân vườn đẹp

Lợi nhuận gộp về BH cùng CCDV -164,163,687 8,112,307 442,485,121 -34,149,475
Lợi nhuận tài chủ yếu -9,774,072 -6,540,577 -10,712,017 -7,228,152
Lợi nhuận khác 3,367,136 113,500 9,158,528 304,754
Tổng lợi tức đầu tư trước thuế -218,837,316 -40,387,469 334,328,582 -76,721,066
Lợi nhuận sola.vnau thuế -218,837,316 -40,387,469 314,302,412 -76,721,066
Lợi nhuận sola.vnau thuế của chúng ta bà mẹ -218,837,316 -40,387,469 314,302,412 -76,721,066
Xem khá đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ sola.vnX-KD chủ yếu Lãi gộp trường đoản cú Hợp Đồng tài chủ yếu Lãi gộp từ bỏ Hợp Đồng không giống
tỷ đồng
Tài sola.vnản (1.000 VNĐ)
Xem không thiếu thốn Tổng tài sola.vnản giữ hễ thời gian ngắn 531,371,080 524,590,330 677,490,375 597,370,936
Tổng tài sola.vnản 1,952,311,689 1,861,282,312 2,025,488,475 1,941,324,910
Nợ thời gian ngắn 754,523,190 796,070,785 587,005,888 556,604,036
Tổng nợ 1,556,874,385 1,514,242,736 1,364,146,488 1,355,291,556
Vốn công ty cài 395,437,304 347,039,576 661,341,987 586,033,355
Xem tương đối đầy đủ
Chỉ sola.vnố tài bao gồm Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài thiết yếu
*
Trước sola.vnau
*
EPsola.vn (ngàn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROsola.vn (%) GOsola.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch marketing
*
Trướcsola.vnau
*
&nbsola.vnp; Tổng lệch giá Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sola.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá bán tác dụng


Xem thêm: 1M Là Bao Nhiêu Tiền Việt Nam? Quy Đổi: Giá 1 Man

4 quý gần nhất | 4 năm sola.vnát tốt nhất | Lũy kế 6 tháng

Chuyên mục: Blog